ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

“Snowflake” w DKK

Data publikacji: 23/04/2024

Kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki miało miejsce we wtorek 16 kwietnia. Tym razem było ono poświęcone powieści “Snowflake” autorstwa Louise Nealon, i okazało się  niezwykle fascynującym doświadczeniem. W małym gronie czytelniczek zebranych w przytulnym wnętrzu naszej czytelni rozgorzała dyskusja o głębokich motywach i emocjach, jakie książka wywołała.

Opinie były zróżnicowane, co doskonale ilustruje bogactwo życiowych lekcji każdej z uczestniczek. Niektóre czytelniczki podzielały się swoimi osobistymi refleksjami na temat relacji z najbliższymi i poszukiwania tożsamości w coraz częstszych środowiskach rodzin patchworkowych, które stanowiły istotny wątek powieści. Inne skupiły się na narracji i stylu autorki, doceniając jej zdolność do ukazania emocji bohaterów w sposób autentyczny i poruszający.

Jednakże, mimo różnic w interpretacjach, wszyscy zgadzali się co do głównej siły powieści: jej zdolności do poruszenia czytelnika i pobudzenia do refleksji nad własnym życiem. Spotkanie było nie tylko okazją do wymiany poglądów na temat książki, ale także do głębszego zrozumienia siebie i swoich własnych doświadczeń poprzez pryzmat literatury.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl