ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Spotkanie dyrektorów bibliotek

Data publikacji: 28/06/2022

W czwartkowy poranek 23 czerwca 2022 r. w Filii Bogatki odbyło się spotkanie dyrektorów bibliotek gminnych z terenu powiatu piaseczyńskiego. Spotkanie otworzyli pani Ewa Lubianiec, członek Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego, oraz Łukasz Krzysztof Załęski, dyrektor Biblioteki Publicznej w Piasecznie, a udział w nim wzięli dyrektorzy bibliotek z Góry Kalwarii, Lesznowoli, Prażmowa i Tarczyna.

Na spotkaniu Ewa Lubianiec wraz z Łukaszem Załęskim wręczyli do rąk własnych dyrektorom bibliotek czytniki e-booków, które zostały zakupione z budżetu obywatelskiego powiatu piaseczyńskiego. Każda biblioteka gminna otrzymała po dwa takie czytniki wraz z ładowarką i etui. Przekazano także bibliotekom klawiatury z cyrylicą oraz komiksy “Kajko i Kokosz” w języku ukraińskim.

Podczas spotkania instruktor powiatowy Katarzyna Czaplicka-Sędrowska omówiła analizę działalności bibliotek w 2021 r. i bieżące problemy bibliotek na terenie powiatu piaseczyńskiego. Dyrektor Łukasz Załęski i Sylwia Chojnacka-Tuzimek zaproponowali dyrektorom wspólną akcję na Noc Bibliotek 2022. Dyrektorzy mieli także okazję wymienić się między sobą doświadczeniami, poradzić się w problematycznych sytuacjach oraz spędzić miło czas w dobrym towarzystwie.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl