ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Spotkanie świąteczno-jubileuszowe

Data publikacji: 16/12/2022

W czwartek, 15 grudnia w Bibliotece Głównej odbyło się spotkanie pracowników i przedstawicieli władz samorządowych oraz innych zaproszonych gości przy klimatycznej oprawie muzycznej, zapewnionej przez Olenę Zhurovą-Tsolkę. Celebrowaliśmy nie tylko nadchodzące Święta Bożego Narodzenia, ale również 75-lecie powstania Biblioteki Publicznej w Piasecznie.

W związku z obchodzonym w tym roku jubileuszem naszej biblioteki w spotkaniu uczestniczył m.in. burmistrz Piaseczna Pan Daniel Putkiewicz, zastępca burmistrza Pani Hanna Kułakowska-Michalak, przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie Pan Piotr Obłoza, przewodnicząca Komisji Kultury i Promocji Pani Katarzyna Krzyszkowska-Sut, zastępca dyrektor Centrum Kultury w Piasecznie Pani Katarzyna Biernadska-Hernik.

Wydarzenie to miało spokojny, ale uroczysty charakter. Na początku dyrektor Łukasz Krzysztof Załęski oraz jego zastępczyni Sylwia Chojnacka-Tuzimek wraz z Urszulą Bąkowską, koordynatorką dostępności, zaprezentowali założenia projektu, na który nasza instytucja otrzymała dofinansowanie w kwocie 197 600 zł na zwiększenie dostępności Biblioteki Publicznej w Piasecznie oraz jej filii. Następnie zaprezentowano inne projekty, dzięki którym w najbliższym czasie nasza biblioteka będzie się rozwijać, była mowa m.in. o Infrastrukturze Bibliotek, projekcie Biblioteka dla Wszystkich. Równi. Różni. Ważni czy Razem dla lepszej przyszłości oraz innych projektach, gdzie biblioteka złożyła wnioski o dofinansowanie i oczekuje na wyniki naborów. Pani Sylwia Chojnacka-Tuzimek zaprezentowała również zgromadzonym trzy nowe publikacje, jakie wydała w tym roku Biblioteka Publiczna w Piasecznie: antologię Klubu Poszukiwaczy Słowa pt. “Jesteśmy”, czwartą część serii “Mieszkańcy wspominają” oraz publikację autorstwa Urszuli Bąkowskiej “Historia piaseczyńskich bibliotek”.

Ostatnia z wymienionych publikacji jest o tyle szczególna, iż została wydana równo w 75. rocznicę powstania Biblioteki Publicznej w Piasecznie i jest swoistym podsumowaniem etapów rozwoju instytucji na terenie Piaseczna i okolic. Książka ta powstała z myślą o wszystkich pracownikach biblioteki, którzy walczyli o przetrwanie naszej instytucji oraz o rozwój i poprawę warunków w placówkach.

Zgromadzeni goście z chęcią zabierali głos, życząc Bibliotece dalszego rozwoju i dobrej współpracy z innymi instytucjami kultury w naszym powiecie i poza nim. Uwieńczeniem uroczystości był tort z logo biblioteki oraz w kolorach jej filii.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl