ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Staż – szukamy osoby do Działu Promocji

Data publikacji: 09/02/2021

Jeśli chcecie rozwijać swoje umiejętności z zakresu promocji i animacji, organizacji wydarzeń, a także pracy z mediami społecznościowymi – aplikujcie już dziś! Czeka na Was fajny, kreatywny i zaangażowany zespół, gotowy do współpracy! Szczegóły znajdziecie na stronie Powiatowego Urzędu Pracy: prace interwencyjnych  i staże dla osób w wieku 18 – 29 lat w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (IV)”.

CV można wysyłać na adres: promocja@biblioteka-piaseczno.pl
Sylwia Chojnacka-Tuzimek, Zastępca Dyrektora/Kierownik Działu Promocji i Animacji, Biblioteka Publiczna w Piasecznie tel. 690 975 684

Zapraszamy!

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl