ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
  • Usługa języka migowego

Szkolenie: Wykorzystanie muzyki w pracy bibliotekarza

Data publikacji: 16/05/2022

W czwartek, 12 maja, pracownicy naszej biblioteki oraz przedstawiciele instytucji partnerskich wzięli udział w szkoleniu „Wykorzystanie muzyki w pracy bibliotekarza”.

Szkolenie odbyło się w Muzeum Kaset w Piasecznie. Pracownicy Muzeum opowiedzieli nam o badaniach wpływu muzyki na mózg człowieka, jego emocje, uczucia i zachowania. Dowiedzieliśmy się jakie rodzaje muzyki najlepiej działają na nas kiedy potrzebujemy skupienia, relaksu czy motywacji do działania. Mając te informacje dyskutowaliśmy również o dobieraniu odpowiedniej muzyki do wydarzeń organizowanych w bibliotece.

Prowadząca szkolenie przedstawiła nam również dużo pomysłów na to jak wdrożyć muzykę do oferty, którą kierujemy do użytkowników biblioteki. Zainspirowaliśmy się biografiami znanych muzyków, magazynami tematycznymi oraz zbiorami Muzeum Kaset.

Część szkolenia była również poświęcona prawnym zagadnieniom wykorzystania muzyki w naszej pracy. Prowadząca szkolenie zwróciła nam uwagę na prawa autorskie, licencje oraz inne prawne aspekty, których należy przestrzegać korzystając z muzyki podczas pracy.

Szkolenie przebiegło w przemiłej atmosferze! Uczestnicy szkolenia mieli również okazję powrócić wspomnieniami do epoki walkmana i posłuchać muzyki odtwarzanej z kasetowej taśmy.

Szkolenie zostało zorganizowane w ramach projektu BLISKO (2021 – 2022) “Łączy nas biblioteka — integracja poprzez literaturę, sztukę i historię regionu” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 4.1.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.