ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Wielki Quiz wiedzy o Japonii – Bitwa klas!

Data publikacji: 29/01/2021

Z okazji nadchodzącego miesiąca poświęconego JaponiiMulticentrum organizuje “Wielki Quiz wiedzy o Japonii – Bitwa klas”

Zabawa będzie polegała na drużynowym rozwiązaniu testu wiedzy online na temat Japonii i jej kultury (jedna klasa = jedna drużyna).

Spotkanie odbędzie się w formie online, z wykorzystaniem aplikacji internetowych: Zoom oraz Kahoot. Prosimy o dołączanie do spotkania z wyłączonymi kamerami. Moderator pokoju zastrzega sobie prawo do blokowania kamer uczestników.

Gra przeznaczona jest dla klas I-III szkoły podstawowej, dlatego serdecznie zapraszamy zainteresowanych nauczycieli do kontaktu i zgłaszania swoich zespołów oraz do wcześniejszego zapoznania się z Regulaminem wydarzenia.

Uczestnik musi przygotować dwa urządzenia do wzięcia udziału w wydarzeniu (np. komputer i smartfon/tablet). Na jednym z nich uczestnicy połączą się z nami poprzez serwis Zoom, a drugie będzie służyło do udzielania odpowiedzi w aplikacji Kahoot.

Każda klasa biorąca udział w Quizie może korzystać tylko z jednego urządzenia przeznaczonego do udzielania odpowiedzi w aplikacji Kahoot (tzn. że w serwisie Kahoot można użyć jednego uczestnika na klasę).

Przykładowa nazwa uczestnika w serwisie Kahoot! wg formatki klasa_szkoła np. 3a_Zespół_Szkolno_Przedszkolny

Zadaniem uczestników będzie jak najszybsza poprawna odpowiedź na 20 pytań dostosowanych do wieku uczniów klas podstawowych i udostępnianych dzięki aplikacji Kahoot. Pytania będą udostępnione poprzez aplikację Zoom jako forma „udostępniane ekranu”.

Klasa może się naradzać nad udzielaną odpowiedzią, na którą będzie przeznaczone 30 sekund.

Laureaci I, II oraz III miejsca otrzymają nagrody.

Liczba miejsc ograniczona (maksymalna liczba zgłoszonych klas to 20). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Quiz odbędzie się w terminie 22.02.2021 r.
Zgłoszenia do udziału w Quizie przyjmowane są do 15.02.2021 r.

Każdej zgłoszonej Klasie zostanie wysłany link do spotkania na platformie Zoom.

Wszelkich informacji zainteresowanym udzielają pracownicy Multicentrum:
adres e-mail: cemmulti@biblioteka-piaseczno.pl
tel.: 22 4842160

Wielki Quiz wiedzy o Japonii – REGULAMIN

 

Multicentrum Biblioteki Publicznej w Piasecznie – polajkuj i zaobserwuj nas na:

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl