ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Wycieczka do biblioteki

Data publikacji: 16/05/2022

W Tygodniu Bibliotek, 13 maja, w piątek, gościliśmy uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie. Wizyta bardzo się udała. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali opowieści o bibliotekach i książkach.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.