ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Wyplatany obraz

Data publikacji: 10/02/2023

Filia Piaseczno-Centrum przy ul. Szkolnej 9 zaprasza na warsztaty, na których wykonamy obrazki metodą “string art” – za pomocą gwoździ i nici.

Zajęcia przeznaczone są dla osób dorosłych. Koszt zajęć 5 zł/osobę. Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy.

Informacje i zgłoszenia: Tel.: 22 750 69 93, osiedle@biblioteka-piaseczno.pl

Aby wziąć udział w warsztatach, należy wypełnić kartę zgłoszeniową i złożyć ją w filii Piaseczno-Centrum przy Szkolnej 9.

Zgłoszenie się do udziału w warsztatach jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści Regulaminu

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl