ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

100 lat temu w Złotokłosie

Data publikacji: 09/04/2024

Fantastyczne dzieciaki z 1c (Szkoła Podstawowa w Złotokłosie) odwiedziły 8 kwietnia bibliotekę w Złotokłosie by zanurzyć się w historii. Oglądały stare zdjęcia Złotokłosu (zbierane z okazji 100-lecia naszej wsi), rozmawialiśmy o życiu bez prądu, pralek automatycznych i telefonów komórkowych, żelazek, które “prawie same prasują” i bawiliśmy się. Dzieci trenowały biegi z fajerką (w tej klasie jest dużo kandydatów na mistrzów fajerkowych wyścigów) i robiły fruczkę z guzika i sznurka. Zapraszamy do obejrzenia fotograficznej relacji.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl