ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Biblioteka otrzymała akredytację Erasmus+

Data publikacji: 04/07/2023

Biblioteka otrzymała akredytację Erasmus+, dzięki której w najbliższych latach pracownicy biblioteki i wolontariusze będą mogli uczyć się angielskiego, obserwować i uczestniczyć w pracy w innych bibliotekach i instytucjach kultury (tzw. job shadowing) oraz w kursach doszkalających, pozwalających na nabycie umiejętności, które następnie będą wykorzystywane w pracy w bibliotece.

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności poinformowała 30.06.2023, że została zakończona procedura naliczania budżetu dla wniosków złożonych w ramach sektora Edukacja dorosłych w Akcji 1 (KA121-ADU Akredytowane projekty mobilności dorosłych osób uczących i kadry edukacji dorosłych) w konkursie 2023. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi 37 350 euro. Zaplanowane mobilności na rok 2024 dla pracowników biblioteki to kurs językowy i job shadowing.

Cele akredytacji Erasmus+ Biblioteki Publicznej w Piasecznie na 5 lat to:

  1. Podniesienie kompetencji językowych pracowników oraz wolontariuszy Biblioteki Publicznej w Piasecznie 
  2. Podniesienie umiejętności pracowników i wolontariuszy Biblioteki z uwzględnieniem najlepszych wzorców europejskich
  3. Wsparcie kobiet przygotowujących się do powrotu na rynek pracy cyklami warsztatów ułatwiających taki powrót
  4. Rozszerzenie oferty warsztatów dla seniorów ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji cyfrowych i bezpieczeństwa w sieci
  5. Rozszerzenie oferty zajęć integracyjnych dla cudzoziemców z gminy Piaseczno.

16.06.2023 roku odbyło się spotkanie informacyjne o akredytacji i związanych z nią możliwościami rozwoju dla pracowników Biblioteki.

Na zdjęciu widoczni są podczas szkolenia dotyczącego programu Erasmus + Na zdjęciu widoczna jest prowadząca szkolenie dotyczące programu Erasmus + Na zdjęciu widoczni są podczas szkolenia dotyczącego programu Erasmus +, w tle widać zdjęcia z prezentacji

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl