ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Mobilności językowe pracowników Biblioteki Publicznej w Piasecznie w ramach programu Erasmus +

Data publikacji: 23/04/2024

W dniu 18.04.2024 zakończyła się pierwsza tura mobilności w ramach programu Erasmus+

W okresie od 8 kwietnia do 19 kwietnia 2024 roku miała miejsce mobilność w ramach programu Erasmus+. Projekt ten miał na celu umożliwienie pracownikom podniesienia swoich umiejętności  językowych.

W I turze mobilności uczestniczyło trzech pracowników Biblioteki Publicznej w Piasecznie

  • Amelia Urban – edukator
  • Grzegorz Gębka – młodszy bibliotekarz
  • Eligiusz Krok – specjalista ds. organizacji wydarzeń kulturalnych

Pracownicy przed Biblioteką w Limassol

Uczestnicy rozwinęli swoją umiejętności językowe w mowie i piśmie, jak również poszerzyli swoje kompetencje w ramach komunikowania się w obcym języku. Poprzez codzienny warsztat oraz uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach zdobyli praktyczną wiedzę językową, która będzie dla nich przydatna w życiu zawodowym. Ponadto, zdobyta wiedza i umiejętności będą miały pozytywny wpływ na rozwój biblioteki, poprawę jakości usług oraz zwiększenie dostępności zasobów dla społeczności lokalnej.

Kurs odbył się w Limassol na Cyprze w szkole językowej Bayswater oraz zakończył się zdobyciem certyfikatu potwierdzającego nabyte umiejętności.

Pracownicy Biblioteki po uzyskaniu certyfikatu w ramach mobilności

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl