ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Druga edycja warsztatów „O co im chodzi? O co mi chodzi?”

Data publikacji: 19/10/2022

W październiku zakończyła się druga edycja warsztatów „O co mi chodzi? O co im chodzi?”. Tym razem warsztaty były skierowane do rodziców nastolatek i nastolatków. Spotkania były poprowadzone przez Agnieszkę Podleśną, trenerkę komunikacji opartej na empatii.

Przez cztery spotkania uczestnicy rozmawiali o szacunku i zaufaniu, komunikacji empatycznej i o tym jak budować lepsze relacje ze swoimi dorastającymi dziećmi.

Niezmiernie nas cieszy, że możemy zapewnić przestrzeń, w której lokalna społeczność może spotykać się i spełniać swoje potrzeby, uczyć się i spędzać czas w miłej atmosferze.

Cykl warsztatów “O co mi chodzi? O co im chodzi” został zgłoszony w Konkursie na Inicjatywę Oddolną w ramach projektu BLISKO realizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Piasecznie i przeszedł pomyślą weryfikację. Działanie zostało zrealizowane w ramach projektu BLISKO (2021 – 2022) “Łączy nas biblioteka — integracja poprzez literaturę, sztukę i historię regionu” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 4.1.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl