ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Goście z Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubartowie

Data publikacji: 06/07/2020

Odwiedzanie bibliotek w różnych częściach kraju to ciekawe doświadczenie otwierające na nowe możliwości, pomysły oraz wyzwania. W zeszłym roku zespół naszej biblioteki odwiedził bibliotekę w Gdyni i w Kartuzach. W tym roku, 2 lipca 2020 roku, gościliśmy grupę bibliotekarek z Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubartowie (województwo lubelskie). Takie spotkania dla obu stron są inspirujące i ciekawe. Wymieniliśmy się doświadczeniami, podzieliliśmy się naszymi pomysłami na zajęcia dla dorosłych i dla dzieci, zaprezentowaliśmy pomieszczenia biblioteki oraz możliwości strefy Multicentrum.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl