ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

IV Ogólnopolskie Forum Rad Kobiet w Bibliotece Publicznej w Piasecznie

Data publikacji: 28/03/2024

W dniach 22 i 23 marca 2024 roku mieliśmy zaszczyt przyjąć przedstawicielki Rad Kobiet z różnych regionów Polski, reprezentantów i reprezentantki samorządów, w których działają Rady Kobiet, Posłanki Sejmu RP, aktywistki zaangażowane w sprawy kobiet oraz działaczki z Ukrainy, które angażują się w tworzenie rad kobiet w swoim kraju. Organizatorami wydarzenia była Piaseczyńska Rada Kobiet, Biuro Promocji i Kultury Gminy Piaseczno oraz Gmina Piaseczno, patronami medialnymi Radio Kolor i wysokieobcasy.pl, a partnerami wydarzenia Biblioteka Publiczna w Piasecznie, MGOPS Piaseczno oraz DeSilva.

Pierwszego dnia, już o 9.30 w Bibliotece Publicznej w Piasecznie zaczęli gromadzić się uczestnicy forum, którzy rozpoczęli dzień od poczęstunku i kawy, aby przygotować się na intensywny dzień dyskusji i prezentacji. Wydarzenie oficjalnie otworzyło wystąpienie Burmistrza Piaseczna, Daniela Putkiewicza oraz Zastępczyni Burmistrza, Hanny Kułakowskiej-Michalak, po czym głos zabrała Posłanka na Sejm RP, Sylwia Bielawska, która poprowadziła wykład wprowadzający, przybliżając uczestniczkom i uczestnikom tematykę spotkania. Posłanka symbolicznie podpisała postulaty Rad Kobiet do Rządzących, co stanowiło istotny gest solidarności i zaangażowania.

Kolejnym punktem programu była prezentacja najnowszych badań dotyczących Rad Kobiet w Polsce oraz rekomendacje działań. Dr Anna Strzałkowska i Justyna Białczak z Instytutu Miast Praw Człowieka poprowadziły tę część, która zainspirowała dyskusję nad przyszłością Rad Kobiet. Następnie wszyscy wzięli udział w dyskusji na temat motywowania kobiet do głosowania w wyborach, prowadzonej przez Zofię Sanejko, inicjatorkę kampanii pro-frekwencyjnej „To Twój wybór”.

Po krótkiej przerwie na wspólne zdjęcie i kawę, uczestnicy przystąpili do panelu dyskusyjnego na temat skutecznego kandydowania w wyborach samorządowych jako kobiety, który prowadziła Ewa Lubianiec, członkini Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego, po czym dr Anna Strzałkowska i Karolina Zdrodowska zaprezentowały miniwykład na temat równości w kontekście Miast Praw Człowieka. Następnie Iwona Janicka, przedstawicielka Kongresu Kobiet, omówiła pozyskiwanie środków na równość w ramach Unii Europejskiej.

Dzień zakończył się apelem do samorządów o powoływanie Rad Kobiet, który odczytały Diana Kaczyńska z Ogólnopolskiego Prezydium Rad Kobiet oraz Zastępczyni Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, Hanna Kułakowska-Michalak. Oficjalną część pierwszego dnia zakończyło podsumowanie i zakończenie, które poprowadziła Ewa Kacak-Niemczuk, przewodnicząca Piaseczyńskiej Rady Kobiet. Chwilę po godzinie 18.00 odbył się wieczór integracyjny, który był doskonałą okazją do nawiązania bliższych relacji oraz wymiany doświadczeń.

Drugi dzień forum rozpoczął się punktualnie o 9.30 otwarciem przez Ewę Kacak-Niemczuk, przewodniczącą Piaseczyńskiej Rady Kobiet, która podkreśliła znaczenie kontynuacji dyskusji i działań na rzecz równości płci. Pierwszym tematem do dyskusji było “Po co Rady Kobiet w samorządach?” – panel z udziałem przedstawicielek samorządów, w których działają Rady Kobiet. Aldona Machnowska-Góra, Elżbieta Anna Polak, Danuta Wawrowska oraz Alina Szeptycka dzieliły się swoimi doświadczeniami i refleksjami, podkreślając istotną rolę Rad Kobiet w lokalnych strukturach.

Następnie odbył się panel dyskusyjny aktywistek Rad Kobiet na temat ich roli w okresie wyborów samorządowych. Marta Sikora, Patricia Mitro, prof. Małgorzata Fuszara oraz Anna Dobrowolska-Cylwik podzielili się strategiami i wyzwaniami, jakie napotykają w swoich działaniach. Po krótkiej przerwie na kawę, ekspertki Justyna Białczak z Instytutu Miast Praw Człowieka oraz Milena Olszewska Miszuris omówiły sytuację kobiet pod kątem równości płci w Polsce oraz narzędzia wdrażania równości, podkreślając rolę Rad Kobiet w wspieraniu samorządów w realizacji planu równości płci.

Kolejnym punktem programu był panel polityczek na szczeblu krajowym, prowadzony przez posłankę Jolantę Niezgodzką, który skupił się na działaniach na rzecz kobiet oraz Rad Kobiet w parlamencie. Minister ds. równości Katarzyna Kotula oraz posłanki Alicja Łepkowska-Gołaś i Dorota Łoboda dzieliły się swoimi perspektywami i planami. Po panelu nastąpiło uroczyste wręczenie parlamentarzystkom listy postulatów Rad Kobiet do rządzących w Polsce oraz wprowadzenie plebiscytu “Samorząd Przyjazny Kobiecie” przez Martę Lempart, prezeskę zarządu fundacji Ogólnopolski Strajk Kobiet. Potem odbyło się wręczenie nagród w plebiscycie, które prowadziły reprezentantki różnych organizacji, współorganizatorek plebiscytu.

Dzień zakończył się podsumowaniem i zakończeniem Forum, które poprowadziły Zastępczyni Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, Hanna Kułakowska-Michalak, oraz Ewa Kacak-Niemczuk, przewodnicząca Piaseczyńskiej Rady Kobiet. Ostatnie słowa pełne nadziei i determinacji zakończyły dwudniowe spotkanie, które z pewnością zostawiło trwały ślad w sercach i umysłach wszystkich uczestników.

Transmisje z wydarzenia

Dzień 1:

 

Dzień 2:

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl