ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Kolorowe kredki w bibliotece

Data publikacji: 18/04/2024

W czwartek przed południem w Oddziale dla dzieci i młodzieży Biblioteki w Piasecznie zawitały “Śliweczki” z Przedszkola Kolorowe Kredki. Dzieci zwiedziły wypożyczalnię, dowiedziały się jaka jest różnica między biblioteką a księgarnią i zapoznały się z zasadami obowiązującymi w bibliotece.

Następnie przedszkolaki obejrzały najciekawsze z bibliotecznych zbiorów. Najwięcej radości przyniosły książki, dzięki którym dzieci mogły się wcielić w różne postaci a także książki pop-up. Dużo emocji wzbudziły również książki oparte na iluzji optycznej oraz książka pisana brajlem.

Na zakończenie zajęć przedszkolaki wykonały własne, niepowtarzalne zakładki.

 

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl