ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Konkurs fotograficzny „Portret Józefosławia i Julianowa”

Data publikacji: 11/06/2021

Konkurs fotograficzny „Portret Józefosławia i Julianowa” organizowany jest w ramach projektu „Spacerkiem po Józefosławiu i Julianowie” przez grupę nieformalną „Owl Stories” we współpracy z głównym partnerem Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Piaseczno – Filia w Józefosławiu.

Przedmiotem konkursu jest zdjęcie, które będzie portretem Józefosławia lub Julianowa przedstawiające architekturę, kulturę, ludzi, dzieci, przyrodę, zwierzęta, ciekawe miejsca i wydarzenia, sposoby spędzania wolnego czasu w obu miejscowościach.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych bez względu na wiek i miejsce zamieszkania. Prace będą przyjmowane w okresie 17.07-30.09.2017. Można zgłosić dowolną ilość zdjęć, a także zdjęcia archiwalne. Wybrane prace zostaną zaprezentowane na wystawie plenerowej w Józefosławiu.

Zgłoszenie do konkursu:

Należy dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej (plik pdf), wypełnić odręcznie i wysłać pocztą tradycyjną, bądź zeskanować i odesłać mailowo lub dostarczyć osobiście do biblioteki. Wypełnione zgłoszenie wraz z oświadczeniami są niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

Prace w formacie JPG należy dostarczyć:
• osobiście do Biblioteki w Józefosławiu, ul. Urocza 14,
• przesłać pocztą na adres: ul. Urocza 14, 05-509 Józefosław z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”,
• przesłać mailowo na adres: jozefoslaw@biblioteka-piaseczno.pl w temacie „Konkurs fotograficzny”,
• przesłać aplikacją Mobile Alert w zakładce „Konkurs fotograficzny – Portret Józefosławia i Julianowa”  (instrukcja do aplikacji)

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy z oświadczeniami w poniższych załącznikach.

Regulamin konkursu fotograficznego Portret Józefosławia i Julianowa

Formularz zgłoszeniowy dla osób niepełnoletnich (pdf)

Formularz zgłoszeniowy dla osób pełnoletnich (pdf)

Konkurs fotograficzny „Portret Józefosławia i Julianowa” organizowany jest w ramach projektu „Spacerkiem po Józefosławiu i Julianowie” i dofinansowany ze środków Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie” realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz Stowarzyszenie Europa i My.

Partnerami projektu są: Stowarzyszenie “Pomysł na Józefosław”, Magazyn „Sąsiedzi”, „Gazeta Piaseczyńska”, „Przegląd Piaseczyński”.

Logotyp FIO Fundusz Inicjatyw Lokalnych Mazowsze Lokalnie

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl