ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Kreatywne formy pracy z książką

Data publikacji: 03/12/2019

Szkolenie “Kreatywne formy pracy z książką”, zorganizowane w Bibliotece Publicznej w Piasecznie, przybliżyło bibliotekarzom nowe, ciekawe metody pracy z czytelnikami. Prowadząca szkolenie, dr Wanda Matras-Mastalerz na co dzień pracuje w Instytucie Nauk o Informacji na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Prowadzi zajęcia m.in. z biblioterapii, bibliotekarstwa oraz dydaktyki bibliotecznej.

Podczas zajęć dowiedzieliśmy się, jak przygotować teatrzyk kamishibai, z jakich pozycji książkowych warto skorzystać, jakie materiały są dostępne z danego wydawnictwa i na które warto zwrócić uwagę pod kątem pracy z młodymi czytelnikami. Szczególnie ciekawą propozycją była książka własnoręcznie zrobiona przez prowadzącą szkolenie.

Spotkanie odbyło się 3.12.2019 roku w budynku naszej biblioteki w Centrum Edukacyjno-Multimedialnym.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl