ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Książka z niespodzianką

Data publikacji: 09/03/2021

Marzec w filii w Złotokłosie zaczęliśmy akcją “Książka niespodzianka”, która cieszyła się sporym zainteresowaniem. Czytelnicy w wieku do 13 lat, którzy wypożyczyli książkę na swoją kartę biblioteczną, mieli możliwość wylosowania niespodzianki z czterolistną koniczynką na szczęście. Cieszymy się, że tak wiele osób zdecydowało się na wzięcie udziału w akcji i zapraszamy na kolejne, ciekawe wydarzenia.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl