ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Lego drzewo

Data publikacji: 26/10/2022

W bibliotece w Złotokłosie Światowy Dzień Drzewa świętowaliśmy przez 2 tygodnie. W tym czasie dzieci mogły się zapoznać z fantastycznymi książkami ze słowem “drzewo” w tytule oraz zbudować LEGO drzewa, a z nich LEGO las.

Uczestnicy zajęć spisali się na 6 z plusem! 

Zajęcia były organizowane w ramach projektu “Biblioteka Dla Wszystkich”.

Projekt „Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w partnerstwie z Save the Children International ze środków Danmarks Indsamling oraz SCI.
 
...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl