ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Mali Odkrywcy na zjeździe PUD

Data publikacji: 09/05/2022

W sobotę 7 maja 2022 w Piaseczyńskim Uniwersytecie Dziecięcym zajęcia poprowadzili edukatorzy z Małych Odkrywców pod przewodnictwem Szymona Krupy. Studentki i studenci poznali właściwości ciekłego azotu, przeprowadzili eksperyment „chemiczne światła drogowe”, testowali działanie suchego lodu czy perhydrolu, a także właściwości innych gazów, cieczy i ciał stałych.

Szczególną atrakcją okazały się… chrupki z ciekłym azotem i ekspresowo zmrożone azotem bezy. A z odpowiednich składników studentom udało się wytworzyć slime. 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl