ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Odjazdowy Bibliotekarz 2021

Data publikacji: 20/08/2021

Zwiedzamy gminę Piaseczno na rowerze!

Zapraszamy wszystkich miłośników książek i rowerów na Rajd Rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz w sobotę 4 września 2021 roku. Ubierzmy się na pomarańczowo i ruszajmy ulicami Piaseczna!

Start: 11.00, Józefosław, skwer przy skrzyżowaniu Julianowskiej i Cyraneczki

Postój: 12.00-13.00, filia w Zalesiu Dolnym – Narodowe Czytanie, poczęstunek

Meta: 13.30, parking przed Biblioteką Główną, Jana Pawła II 55 – występ magika Konrada Modzelewskiego

 

Trasa przejazdu: Julianowska, Chyliczkowska, Kościuszki, Świętojańska, Aleja Kalin, Aleja Kasztanów, Aleja 3 Maja, Stanisława Żółkiewskiego, Pomorska, Danuty Siedzikówny „Inki”, Orężna, Jana Pawła II

Można dołączyć do Rajdu na każdym odcinku trasy.

 

Zapisy na Odjazdowego Bibliotekarza telefonicznie, mailowo lub osobiście w placówkach:

Biblioteka Główna, Oddział dla dzieci i młodzieży CEM
ul. Jana Pawła II 55
tel. 22 484 21 47
e-mail: cemdzieci@biblioteka-piaseczno.pl

Filia w Zalesiu Dolnym
al. Kasztanów 12
tel. 22 378 44 95
e-mail: zalesiedolne@biblioteka-piaseczno.pl

Filia w Józefosławiu
ul. Julianowska 67A
tel. 22 390 58 87
e-mail: jozefoslaw@biblioteka-piaseczno.pl

 

Odjazdowy Bibliotekarz to akcja, w której bibliotekarze, czytelnicy i miłośnicy książek oraz rowerów, przejeżdżają przez miasto lub okolicę. Przyjemnie i aktywnie spędzają czas w gronie osób o podobnych pasjach.

Odjazdowy Bibliotekarz to ogólnopolska akcja koordynowana przez Fundację Normalne Miasto – Fenomen oraz Stowarzyszenie LABiB, której celem jest promowanie czytelnictwa i bibliotek. Odjazdowego Bibliotekarza organizują biblioteki z miast, miasteczek i wsi w każdym województwie. Impreza organizowana jest od 2010 roku.

 

Regulamin Rajdu Rowerowego Odjazdowy Bibliotekarz w Piasecznie

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Rajdu jest Biblioteka Publiczna w Piasecznie z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno.
 2. Organizator przewiduje możliwość wspólnej organizacji Rajdu z innych podmiotami, w tym innymi organizacjami, firmami bądź osobami fizycznymi.
 3. Do opracowania trasy Rajdu i jego poprowadzenia Organizator wyznacza każdorazowo Kierownika Rajdu.
 4. Kierownik Rajdu zadba o utrzymanie spokojnego, rekreacyjnego tempa przejazdu.
 5. W przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub drogowych Kierownik Rajdu może zmienić trasę lub rozwiązać Rajd, informując o tym uczestników.

Cele rajdu

 1. Popularyzacja roweru jako zdrowego środka lokomocji.
 2. Popularyzacja czytelnictwa.
 3. Popularyzacja turystyki rowerowej, krajoznawstwa i ochrony środowiska.
 4. Integracja środowiska bibliotekarskiego.

Uczestnictwo

 1. Uczestnictwo w Rajdzie jest bezpłatne i wymaga zgłoszenia.
 2. Zgłoszenia dokonujemy telefonicznie, mailowo lub osobiście w placówkach:
  1. Biblioteka Główna, Oddział dla dzieci i młodzieży CEM: ul. Jana Pawła II 55 Piaseczno, 22 484 21 47, e-mail: cemdzieci@biblioteka-piaseczno.pl
  2. Filia w Zalesiu Dolnym: al. Kasztanów 12, tel. 22 378 44 95, e-mail: zalesiedolne@biblioteka-piaseczno.pl
  3. Filia w Józefosławiu: ul. Julainowska 67A, tel. 22 390 58 87, e-mail: jozefoslaw@biblioteka-piaseczno.pl
 3. Uczestniczyć mogą wszyscy chętni rowerzyści.
 4. Dzieci i młodzież mogą brać udział w Rajdzie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 5. Istnieje możliwość samodzielnego uczestnictwa osoby niepełnoletniej powyżej 16 roku życia na podstawie pisemnej zgody opiekunów prawnych i na ich pełną odpowiedzialność.

Inne postanowienia

 1. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. Uczestnicy nie są ubezpieczeni przez Organizatora. Mogą oni ubezpieczać się dobrowolnie we własnym zakresie.
 2. Uczestnicy Rajdu ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub spowodowane szkody.
 3. Stan techniczny i wyposażenie rowerów uczestników Rajdu winno być zgodne z przepisami.
 4. Uczestników obowiązują przepisy o ruchu drogowym, o ochronie przyrody i przepisy przeciw pożarowe na terenach leśnych i innych.
 5. Zgodnie z przepisami ilość rowerzystów jadących w zwartej grupie nie może przekraczać 15. Odległość jadących kolumn rowerzystów powinna wynosić minimum 200 metrów.
 6. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Odległości między rowerami powinny być takie aby możliwe było bezpieczne hamowanie: 2, 3 metry ale nie więcej niż 5.
 7. Każdą grupę prowadzi wyznaczony przez Organizatora kierownik grupy, on dyktuje tempo jazdy, wybiera drogę i nie można go wyprzedzać.
 8. Organizator utrwala fotograficznie i/lub filmowo Rajd. Materiały utrwalone przez Organizatora będą wykorzystywane przez niego w celu promocji jego statutowej działalności, poprzez zamieszczanie w kronice, na stronie internetowej www.biblioteka-piaseczno.pl, na Facebooku pod adresem www.facebook.com/biblioteka.piaseczno/, na YouTube na kanale youtube.com/channel/UC-UXLZ7wHpon6MiMmezSB4A i Instagramie www.instagram.com/bibliotekapiaseczno. W związku z transferem danych do serwisu Facebook oraz Google, Organizator Rajdu informuje, że spółki przystąpiły do programu Tarcza Prywatności UE-USA, co zgodnie z przyjętymi postanowieniami programu oznacza przetwarzanie danych zgodnie z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):
  1. Facebook Inc: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC
  2. Google LCC: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI.
 9. Wizerunek Uczestnika jako dana osobowa przetwarzany w związku z udziałem w Rajdzie może być udostępniany lokalnym mediom tradycyjnym i internetowym.
 10. Organizator przetwarza wizerunki osób oraz je rozpowszechnia z poszanowaniem art. 81 ust. 2. pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (U. 2019 poz. 1231 z późn. zm.) i zobowiązuje do tego lokalne media z współpracujące z nim w ramach informowania o wydarzeniach lub w ramach ich promowania.
 11. Uczestnictwo w Rajdzie oznacza akceptację Regulaminu Rajdu. Skorzystanie z usługi oznacza zobowiązanie do przestrzegania postanowień Regulaminu.

Plakat promujący Rajd Rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.