ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Poligloteka – nowy cykl warsztatów

Data publikacji: 27/09/2022

W poniedziałkowe popołudnie rozpoczęliśmy nowy cykl warsztatów „Poligloteka”.

Na każdym spotkaniu będziemy przybliżać podstawy różnych języków obcych.

Na pierwszym spotkaniu uczestnicy zapoznali się z językiem łacińskim.

Spotkanie poprowadziła Pani Agnieszka Rapcewicz, nauczycielka języka łacińskiego.

Choć jest to język wymarły fleksja, składnia i słownictwo łacińskie wywarły znaczący wpływ na rozwój wszystkich europejskich języków. Współcześnie nadal stosuje się łacinę, chociaż w ograniczonym zakresie, w wielu dziedzinach nauki. Terminologia naukowa i techniczna zazwyczaj tworzona jest na bazie łaciny. Łacina jest także używana w mediach i kulturze masowej. Pozostaje też językiem urzędowym Państwa Watykańskiego.

Na wstępie uczestnicy spotkania zobaczyli na globusie gdzie znajdowały się tereny dawnego Cesarstwa Rzymskiego, które uchodziło za kolebkę łaciny.

Nauczyli się również przedstawiać w tym języku, określać członków rodziny, liczby, części ciała, itp.

Zapraszamy na kolejne spotkanie 26 października. Tym razem poznamy język portugalski.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.