ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Rodzic + dziecko = współpraca

Data publikacji: 20/01/2020

W minioną sobotę, 18 stycznia, uczestnicy warsztatów “Jak zachęcić swoje dziecko do współpracy?” mogli sobie przypomnieć, że dziecko chce i lubi współpracować ze swoimi rodzicami. Dlatego warto zrezygnować z myślenia, że pojawiający się brak współpracy jest efektem np. jego złośliwości czy lenistwa. Przekonywała o tym prowadząca, Agnieszka Podleśna.

– Jeśli chcemy budować nasze relacje z dziećmi w oparciu o szacunek i zaufanie, warto pamiętać o tym, by to, co mówimy, było oznaką tego szacunku, a nie jego zaprzeczeniem. Na minionych warsztatach rodzice mogli się temu przyglądać i tego się uczyć – przyznała trenerka komunikacji.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl