ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Rodzinny turniej Super Mario

Data publikacji: 05/02/2024

Filia Zalesie Górne organizuje pierwszy Rodzinny turniej w Super Mario Bros. Turniej odbędzie się 4 marca 2024 roku o godz. 16.30. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie, mailowo lub osobiście. Udział polega na wypełnieniu Karty zgłoszenia drużyny i zaakceptowaniu Regulaminu.

Sponsorem nagród jest MEDIA Druk i Gadżety.

Zadaniem turniejowym jest rozegranie gry Super Mario Bros z zachowaniem poniższych ustaleń:

 • Turniej jest drużynowy. Drużyna składa się z dwóch osób: osoby dorosłej – pełnoletniej – i dziecka do 14 roku życia.
 • Członkowie drużyny muszą być spokrewnieni – rodzic + dziecko, dziadek/babcia + dziecko, starsze rodzeństwo + młodsze rodzeństwo.
 • O kolejności gry decyduje losowanie. Członkowie drużyny grają po sobie.
 • Każdy z graczy rozpoczyna grę od nowa.
 • Punkty drużynowe sumują się.
 • Zwycięzcą zostaje ta drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów. Lista punktacji dostępna będzie na miejscu do wglądu uczestników i aktualizowana po każdym z graczy.
 • Każdy uczestnik ma możliwość rozegrać maksymalnie 4 poziomy świata 1 (1-1, 1-2, 1-3, 1-4).
 • Dopuszcza się zbieranie grzybków dających ekstra życie.
 • Dopuszcza się korzystanie ze skrótów ukrytych w rurach.
 • W przypadku wykorzystania wszystkich żyć postaci przed dotarciem do ostatniego turniejowego poziomu, liczy się liczba punktów uzyskanych w momencie ostatniego etapu.
 • Za złamanie któregokolwiek z wyżej wymienionych punktów uczestnik kończy grę w danym momencie, a gracz nie będzie brany pod uwagę w klasyfikacji punktowej.
 • Liczba uczestników – max. 16, czyli 8 dwuosobowych drużyn.
...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl