ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Spacer śladami piaseczyńskich kobiet

Data publikacji: 09/11/2021

W czwartek, 4 listopada 2021 r., w godzinach popołudniowych, odbył się klimatyczny spacer „Śladami piaseczyńskich kobiet” poprowadzony przez Panią Dorotę Zając, licencjonowanego przewodnika turystycznego, instruktora krajobrazu, członkinię Klubu Poszukiwaczy Historii.  

Podczas spaceru uczestnicy zwiedzili stary cmentarz, na którym spoczywają zasłużone dla Piaseczna kobiety. Dalej trasa spaceru prowadziła ulicą Kościuszki aż do Parku Miejskiego im. Książąt Mazowieckich. Podczas spaceru przewodniczka opowiadała o kobietach związanych z Piasecznem, m.in. o królowej Bonie, Annie Jagiellonce, Cecylii Plater-Zyberkównie. Spacer zakończył się przy kościele św. Anny.

Podczas spaceru uczestnicy otrzymali książki autorstwa Pani Doroty Zając pt. „Piaseczno Kobietami Słynące”. Przy integracyjnej herbacie mieli okazję porozmawiać z przewodniczką, a nawet otrzymać pamiątkowy wpis do książki.

W spacerze wzięło udział prawie 40 osób. Było to pierwsze wydarzenie zrealizowane wspólnie z nowym partnerem – Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, a także przy współpracy z Centrum Kultury w Piasecznie.

Wydarzenie było zorganizowane w ramach projektu BLISKO (2021 – 2022) “Łączy nas biblioteka — integracja poprzez literaturę, sztukę i historię regionu” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 4.1.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl