ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Spotkanie z Martą Strzelczyk “Ziemianki”

Data publikacji: 28/12/2023

Spotkanie z Martą Strzelecką – autorką książki Ziemianki, opowiadającej o tym jak ziemianki zakładały szkoły dla włościanek. Rzecz dzieje się w Nałęczowie, ale jest też poruszony wątek hrabianki Cecylii Plater-Zyberkówny, która założyła szkołę w Chyliczkach. Rozmowę przeprowadziła Joanna Morawska, sołtyska Wólki Kozodawskiej.

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl