ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Świąteczne spotkanie poetycko-muzyczne dla seniorów

Data publikacji: 16/12/2022

Świąteczny koncert wiolonczelistki Oleny Zhurovej-Tsolki odbył się w środę 14 grudnia 2022 roku w domu seniora “Rezydencja Antonina” w Piasecznie. Koncert połączony był z prezentacją poezji i prozy uczestników Klubu Poszukiwaczy Słowa. Swoje utwory zaprezentowali w kolejności: Barbara Kamińska, Tadeusz “Coobus” Knyziak, Andrzej Zawadzki, Czesława i Zbigniew Rułkowscy, Zbigniew Kurzyński, Jan Kazimierz Siwek, Wojciech Letki i Danuta Bartoszuk. Na koniec wszyscy zebrani zaśpiewali razem kolędę. Uczestnicy mieli także okazję obejrzeć także wystawę o twórcach Klubu. 

Rezydencja Antonina to miejsce stworzone z myślą o osobach, które ze względu na wiek lub stan zdrowia potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Pensjonariusze domu opieki mieli okazję wziąć udział w spotkaniu, którego celem była aktywna integracja lokalnego środowiska, włączanie seniorów w wydarzenia oraz promocja poezji i czytelnictwa. Biblioteka zorganizowała wydarzenie otwarte we wnętrzach Rezydencji Antonina, aby dać możliwość uczestnictwa w świątecznym kolędowaniu seniorom, którym stan zdrowia nie pozwala na aktywny udział w wydarzeniach w bibliotece. Przestrzeń domu seniora jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach oraz korzystających z pętli indukcyjnej.

 

Koncert zorganizowany w ramach projektu “Kultura bez barier”.

Projekt pn. “Kultura bez barier” realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Logotypy projektu w kolejności: Logo biblioteki,, Unii Europejskiej i Polski

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl