ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Szkolenia z Centrum Rozwoju Usług Społecznych

Data publikacji: 18/12/2023

Zespół biblioteki uczestniczył w szkoleniach organizowanych przez Fundację Centrum Rozwoju Usług Społecznych. Szkolenie “Zarządzanie dostępnością i projektami inkluzji w bibliotece: nowe narzędzia i praktyki” było realizowane w dwóch grupach (pracownicy i kierownicy) w Bibliotece Głównej. 

Szkolenie “Rozwój i zarządzanie usługami społecznymi: strategie i narzędzia” było dedykowane dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jednak grupa pracowników z biblioteki została zaproszona do udziału i wspólnego opracowywania projektów w partnerstwie. Szkolenia poprowadziła dr Barbara Sordyl-Lipnicka między 12 a 21.12.2023 r.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl