ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Rozpoczęcie rekrutacji do udziału w projekcie Erasmus+

Data publikacji: 18/12/2023

W Bibliotece Głównej 14 grudnia 2023 roku odbyło się spotkanie z zespołem biblioteki, podczas którego koordynatorka programu w bibliotece Joanna Miter opowiedziała o założeniach programu. Poinformowała także w jaki sposób można aplikować do programu i gdzie szukać informacji. Pokazała również zakładkę na stronie www biblioteki, która została zaprojektowana specjalnie do tego celu. Pracownicy zostali poinformowani, że dokumenty mogą składać do 15 stycznia 2024 roku.

Podczas spotkania głos zabrała także Sylwia Chojnacka-Tuzimek, zastępca dyrektora biblioteki oraz Hanna Kułakowska-Michalak, zastępca burmistrza. Obie opowiadały o korzyściach z programu i możliwościach, jakie daje udział w mobilnościach. 

Belka logotypowa informująca o finansowaniu przez Unię Europejską

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl