ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Odsłonić historię z Krzysztofem Beśką

Data publikacji: 11/10/2023

W dniach 27 września i 3 października 2023 r. odbyły się dwudniowe warsztaty literacko-dziennikarskie, które poprowadził znany pisarz, Krzysztof Beśka.

W pierwszym dniu zajęć, prowadzący wprowadził uczestników w kulisy świata literackiego. Wygłosił prelekcję, w której zawarł najważniejsze zasady dotyczące tworzenia krótkich form literackich oraz tekstów dziennikarskich. 

Tematem przewodnim warsztatów było Powstanie Styczniowe. Krzysztof Beśka, twórca powieści kryminalnych osadzonych w realiach historycznych XIX wieku, w bardzo ciekawy sposób pokazał jak sprawnie wykorzystać motywy powstańcze w tworzonych pracach. 

Zadaniem uczestników warsztatów było przygotowanie opowiadania, artykułu lub innej krótkiej formy literackiej, inspirowanej Powstaniem Styczniowym.

Na drugich zajęciach każda z osób odczytała swój tekst, który wspólnie z prowadzącym został omówiony. Pisarz odniósł się do każdej pracy, wskazał ewentualne błędy. Podpowiedział jak usprawnić teksty, tak aby spełniały wymogi potencjalnych czytelników. 

Wszystkie teksty stworzone przez uczestników warsztatów zostały zebrane w formie powarsztatowej antologii i są dostępne pod linkiem.

Warsztaty realizowano w ramach projektu „Szlakiem Powstania Styczniowego na Ziemi Piaseczyńskiej” dofinansowanego ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864″.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl