ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Wystawa Historii Odnalezionych

Data publikacji: 03/03/2021

Stowarzyszenie Rodziców TU z Zalesia Górnego wraz z Biblioteką Publiczną w Piasecznie prowadzi międzypokoleniowy projekt Historie Odnalezione.

Bierze w nim udział młodzież, seniorzy i wszyscy pasjonaci historii lokalnej. Swoimi wspomnieniami mieszkańcy dzielili się już podczas wirtualnego spotkania w grudniu, teraz czas na wystawę tegorocznej edycji projektu.

Zapraszamy do oglądania wystawy w filii Centrum  w Piasecznie w dniach: 3-31 marca.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl