ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Wyjazd integracyjno-szkoleniowy do bibliotek w Jarocinie i Pleszewie

Data publikacji: 10/10/2021

W dniach  30 września – 1 października 2021 r. pracownicy Biblioteki Publicznej w Piasecznie wraz z przedstawicielami  partnerstw mieli okazję uczestniczyć w wyjeździe szkoleniowo – integracyjnym do Jarocina.

Najważniejszym punktem było wprowadzenie pracowników w tematykę projektu BLISKO oraz podniesienie ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do realizacji celów projektowych. 

W pierwszym dniu wyjazdu odbyło się profesjonalne, kilkugodzinne szkolenie „Diagnoza potrzeb lokalnej społeczności jako podstawa dobrego projektu”, które przygotowała i poprowadziła Justyna Gorgoń, trenerka GoodBooks specjalizująca się w realizacji badań społecznych w sferze kultury.

Szkolenie miało charakter wykładowo – warsztatowy. Trenerka przeprowadziła zespół przez zagadnienia teoretyczne związane z przygotowaniem i prowadzeniem diagnozy, a następnie zaprosiła do pracy w grupach roboczych. Zaangażowanie pracowników w realizację zadań praktycznych, m.in. tworzenie ankiety, pozwoliło im zdobyć nowe umiejętności, które będą w przyszłości praktykować.

Po szkoleniu uczestnicy wyjazdu wzięli udział w spotkaniu autorskim z Alkiem Rogozińskim na zaproszenie biblioteki w Jarocinie. Spotkanie miało nieszablonowy charakter, co w dużej mierze było zasługą mistrza komedii kryminalnej. Przy okazji uczestnicy wyjazdu mieli okazję wymienić się doświadczeniami w organizacji spotkań autorskich z pracownikami biblioteki w Jarocinie.

Drugi dzień wyjazdu był również bardzo ciekawy i wartościowy merytorycznie. Pierwszym punktem programu była wizyta w bibliotece w Jarocinie, w oddziale Kamienica Kultury, który ma swoją siedzibę w zabytkowej kamienicy na samym rynku. Dyrektor biblioteki – Pani Agnieszka Borkiewicz – oprowadziła uczestników po terenie biblioteki. Było to bardzo cenne doświadczenie ponieważ aranżacja biblioteki w zabytkowej kamienicy, w dodatku na ograniczonej powierzchni, wymaga ogromnej kreatywności – w tym przypadku udało się stworzyć niezwykłe, klimatyczne i bardzo użytkowe miejsce.    

Uczestnicy wyjazdu z dużym zainteresowaniem  wysłuchali dwóch prelekcji. Pierwsza dotyczyła przebiegu tworzenia i organizacji biblioteki w Kamienicy Kultury a druga była poświęcona zagadnieniom związanym z akcją „Żywa biblioteka”, którą zainicjowali pracownicy biblioteki w Jarocinie.

Kolejnym punktem programu był wyjazd do Biblioteki oraz Centrum kultury w Pleszewie. Uczestnicy mieli okazję wymienić doświadczenia z pracownikami Biblioteki w Pleszewie. Duże wrażenie zrobiła na uczestnikach wyjazdu infrastruktura zarówno Biblioteki, jak i Centrum Kultury w Pleszewie, które mają swoją siedzibę na dworcu. Nowoczesne wnętrza i wyposażenie oraz duża przestrzeń kontrastowały ze stylową architekturą zewnętrzną budynków, dając zaskakujący efekt.

Wyjazd zapewnił uczestnikom wiele wrażeń, doświadczeń i wiedzy merytorycznej. Udało się nawiązać nowe relację, które w przyszłości mogą zaowocować dalszą współpracą.

Wyjazd integracyjno-szkoleniowy był zorganizowany  w ramach projektu BLISKO (2021 – 2022) “Łączy nas biblioteka — integracja poprzez literaturę, sztukę i historię regionu” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 4.1.

Belka logotypowa

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl