ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Zmiana klimatyczna: fakty i mity

Data publikacji: 12/02/2020

Pierwszy wykład w ramach wspólnej akcji Biblioteki Publicznej w Piasecznie, Gminy Piaseczno, Centrum Kultury w Piasecznie oraz aktywistów z Alarmu dla Klimatu – Piaseczno #KULTURAdlaKLIMATU dotyczył zmiany klimatycznej. Prowadzący, dr hab. Jacek Pniewski z Instytutu Geofizyki z Uniwersytetu Warszawskiego, wygłosił wykład na temat przyczyn globalnego ocieplenia. Przedstawił historię badań nad zmianami, mówił o zagrożeniach, jakie się z tym wiążą oraz o możliwych rozwiązaniach. Temat wzbudził wiele emocji wśród publiczności. Pytań było wiele, szczególnie o lokalne działania, jakie mogą się przysłużyć poprawie sytuacji.

Wszystkich zainteresowanych ekologią zapraszamy na kolejne wydarzenia w ramach akcji #KULTURAdlaKLIMATU. Już w lutym odbędzie się prelekcja o smogu.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl