ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Bieszczady i Podkarpacie w Klubie Podróżnika po Polsce

Data publikacji: 25/10/2023

W czwartek, 19 października 2023, uczestnicy spotkania  z cyklu Klubu Podróżnika po Polsce mieli przyjemność posłuchać prezentacji Stanisława Krycińskiego który opowiadał o swoich wieloletnich doświadczeniach związanych z renowacją kamiennych krzyży, nagrobków i drewnianych cerkwi, będących reliktami opuszczonych bieszczadzkich wiosek.

Pan Stanisław W latach 1983–1999 działa w Społecznej Komisji Opieki nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej przy Towarzystwie Opieki nad Zabytkami. Owocem tej aktywności był jego osobisty wkład w proces zachowania i utrwalenia materialnego dziedzictwa  przedwojennych mieszkańców Bieszczad, których po 1946 roku przesiedlono. Pan Stanisław brał udział w remontach i odbudowie wielu świątyń, które 21 czerwca 2013 wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO pod hasłem: „ Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat”.

Prelegentowi dziękujemy za to wspaniałe spotkanie, a naszych czytelników serdecznie zapraszamy na kolejne wydarzenia z cyklu Klub Podróżnika i Klub Podróżnika po Polsce.

Prowadzący i uczestnicy w trakcie spotkania
Prowadzący i uczestnicy w trakcie spotkania
Prowadzący i uczestnicy w trakcie spotkania
Prowadzący i uczestnicy w trakcie spotkania
...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl