ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Egzotyczne Mazowsze w bibliotece w Piasecznie

Data publikacji: 13/12/2023

W czwartek 7 grudnia w czytelni Biblioteki Publicznej w Piasecznie obyło się kolejne spotkanie z cyklu Klub Podróżnika po Polsce. Tym razem Adrian Pogorzelski opowiedział nam o pejzażu i historii Mazowsza widzianych przez pryzmat odkryć archeologicznych. Uczestnicy mogli posłuchać także o  tradycji i obyczajach nam współczesnych, których korzeni szukać można w okresie wielkiej europejskiej wędrówki ludów u schyłku starożytności i w początkach średniowiecza.

Dla uczestników Klubu Podróżnika po Polsce była to nie tylko okazja do poszerzenia wiedzy o przeszłości regionu ale także doskonała możliwość do podzielenia się własnymi doświadczeniami.

Dziękujemy Adrianowi Pogorzelskiemu za podzielenie się swoją ogromną wiedzą historyczno-etnograficzną i pasją do zgłębiania własnego dziedzictwa. Zapraszamy na kolejne spotkania Klubu Podróżnika.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl