ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Klub Poszukiwaczy Słowa nie próżnuje i na Walentynki coś szykuje

Data publikacji: 12/02/2021

Kilka wierszy o miłości autorów tworzących w Klubie Poszukiwaczy Słowa: “Niewysłowiona” – Jan Kazimierz Siwek, “Miłości płyta gra” – Barbara Kamińska, “Poranek z Erosem”- Joanna Jakubik, ” Walentynka”, “Kochać”, “Do Ciebie biegną moje myśli” – Zbigniew Rułkowski, “Moje serce” – Wojciech Letki, “Miłość na Pradze Południe”- Jacek Suchowicz, “Ktoś mnie wymyślił”- Danuta Bartoszuk

Klub Poszukiwaczy Słowa WalentynkiKlub Poszukiwaczy Słowa WalentynkiKlub Poszukiwaczy Słowa WalentynkiKlub Poszukiwaczy Słowa WalentynkiKlub Poszukiwaczy Słowa WalentynkiKlub Poszukiwaczy Słowa WalentynkiKlub Poszukiwaczy Słowa WalentynkiKlub Poszukiwaczy Słowa WalentynkiKlub Poszukiwaczy Słowa Walentynki

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.