ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

POWER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Data publikacji: 02/11/2020

 

Tytuł Projektu: „Najlepszy kierunek na przyszłość – Biblioteka” – projekt realizowany przez Bibliotekę Publiczną w Piasecznie z Funduszy Europejskich

 

Beneficjent: Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Okres realizacji : 1.09.2020- 31.08.2022

Strona internetowa: https://biblioteka-piaseczno.pl/

Wkład Funduszy Europejskich : 102 079,40

Cele:

  • polepszenie kompetencji językowych wśród pracowników biblioteki,
  • poznanie i otwartość na różnorodność dziedzictwa kulturowego swojego i innych krajów europejskich,
  • lepsze zrozumienie systemów funkcjonowania bibliotek z różnych krajów i przenoszenie ich na grunt naszej instytucji
  • czerpanie wzorców i inspiracji z najlepszych bibliotek na świecie

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl