ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Spacer historycznym szklakiem Powstania Styczniowego

Data publikacji: 02/06/2023

W czwartek, 1 czerwca 2023 r., młodzież z klas 7 Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie uczestniczyła w plenerowej lekcji o Powstaniu Styczniowym na terenie Piaseczna i okolic.

Uczniowie wybrali się na spacer historycznym szklakiem Powstania Styczniowego, podczas którego lokalna przewodniczka wygłosiła prelekcję o najważniejszych wydarzeniach jakie rozegrały się w czasie Powstania w Piasecznie. Spacer rozpoczął się przy Kościele Św. Anny, który jest ściśle związany z wydarzeniami Powstańczymi z uwagi na postać ks. Józefa Czajewicza, cywilnego naczelnika Piaseczna w czasie Powstania Styczniowego. Znajduje się tam tablica poświęcona ks. Czajewiczowi oraz powstańcom poległym w bitwie pod Pilawą.

Uczniowie zatrzymali się przy pomniku Sybiraków przy Ratuszu, a następnie udali się ulicami Piaseczna na Cmentarz Parafialny, gdzie odwiedzili mogiłę poległych w potyczce pod Pilawą oraz grób weterana Powstania Styczniowego Leopolda Klausa. W drodze powrotnej ulicą ks. Czajewicza uczniowie udali się do Parku Miejskiego, gdzie prowadząca spacer, Pani Dorota Zając, opowiedziała o wydarzeniach powstańczych, które rozegrały się w okolicy Piaseczna.

Lekcja została zorganizowana w ramach projektu „Szlakiem Powstania Styczniowego na Ziemi Piaseczyńskiej” dofinansowanego ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864″.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl