ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Studenci poznają język migowy

Data publikacji: 22/03/2023

W sobotę, 18.03.2023r odbyły się wyjątkowe warsztaty, które przybliżyły naszym studentom świat osób niepełnosprawnych. Spotkanie dotykało tematu trudności, z jakimi mierzą się osoby głuche, ich sposobu porozumiewania się oraz nauki podstaw języka migowego.

W trakcie warsztatów dzieci m.in. musiały znaleźć sposób, aby przekazać pozostałym informacje posługując się tylko na gestami. Poznały kilka ciekawostek na temat języka migowego i jego powstania, nauczyły się alfabetu, różnych słów i zwrotów w j. migowym.

Po zakończonych zajęciach każdy student powinien umieć wymigać swoje imię.

Bardzo się cieszymy, że mogliśmy zrealizować te warsztaty, tym bardziej, że nasza biblioteka uczestniczy w projekcie “Kultura bez Barier”, w ramach którego m.in  zakupiliśmy dostęp do tłumacza Polskiego Języka Migowego online i we wszystkich bibliotekach istnieje możliwość połączenia się z tłumaczem online.

 

 

 

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl