ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Świeczniki świąteczne

Data publikacji: 20/12/2023

13 i 20 grudnia 2023 roku w Filii Bogatki  zrobiło się miło i świątecznie.  Wraz z Klubem Kultury spotkaliśmy  się z dziećmi na warsztatach, na których wykonaliśmy świeczniki świąteczne.

Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniach.

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl