ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Uroczysta Inauguracja Piaseczyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego

Data publikacji: 28/09/2020

Już 3 października 2020 r. (sobota), o godzinie 9:00, w Bibliotece Głównej, przy ul. Jana Pawła II 55 w Piasecznie – w Sali Widowiskowej – odbędzie się Uroczysta Inauguracja Piaseczyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego.

Zapraszamy naszych młodych studentów wraz z opiekunami. Prosimy o punktualność. 

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.