ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Warsztaty rysunku z Krzysztofem Gawronkiewiczem

Data publikacji: 21/03/2024

Filia Piaseczno przy Kościuszki 49 zaprasza młodzież od 13 roku życia na warsztaty ilustratorskie prowadzone przez Krzysztofa Gawronkiewicza, wybitnego twórcę komiksów.

Krzysztof Gawronkiewicz – grafik, malarz, ilustrator. Stworzył ilustracje do książek, mi.in.: “Klub Auschwitz” i “Bałwan w lodówce”. Twórca wielu komiksów, takich jak: “Kwintesencja”, “Zwrotnik panny”, “Beneficio”, “Powstanie #1 – Za dzień, za dwa”.

Zajęcia odbędą się 24 kwietnia 2024 r. (środa) o godz. 16:00. Czas trwania warsztatów: ok. 3 godz.

Liczba miejsc ograniczona. Koszt warsztatów 30 zł. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie: (22) 756 73 58 i mailowo: kosciuszki@biblioteka-piaseczno.pl

Aby wziąć udział w warsztatach należy wypełnić Kartę Zgłoszeniową i złożyć ją w filii Piaseczno przy Kościuszki 49 najpóźniej w dniu zajęć. Zgłoszenie się do udziału w warsztatach jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści Regulaminu Warsztatów.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl