ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Wieczornica poetycka Klubu Poszukiwaczy Słowa

Data publikacji: 30/11/2021

W czwartkowy wieczór 24 listopada 2021 r. spotkaliśmy się  w bibliotece głównej na wieczornicy poetyckiej zorganizowanej wspólnie z Klubem Poszukiwaczy Słowa.

Klub Poszukiwaczy Słowa to grupa lokalnych twórców, którzy od ponad piętnastu lat tworzą poezję i prozę.

Podczas wieczornicy poetyckiej swoje utwory zaprezentowali: Elik Aime’e, Danuta Bartoszuk, Paweł Biliński, Jan Bronisław Burcz, Joanna Aleksandra Jakubik, Barbara Kamińska, Tadeusz Krzysztof Knyziak ”Coobus”, Zbigniew Kurzyński, Wojciech Letki, Marta Precht, Katarzyna Sioćko, Jan Kazimierz Siwek oraz Jacek Suchowicz.

Wieczór uświetnił i prowadził Stanisław Górka, aktor teatralny i filmowy, który czytał wiersze i śpiewał piosenki. Spotkaniu towarzyszyła wystawa przedstawiająca członków Klubu Poszukiwaczy Słowa, prezentująca ich biogramy i utwory. Moc emocji i wzruszeń za nami, czekamy na kolejne spotkania poszukiwaczy słów.

Wieczornica poetycka oraz wystawa zostały zorganizowane w ramach projektu BLISKO (2021 – 2022)
“Łączy nas biblioteka — integracja poprzez literaturę, sztukę i historię regionu”
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 4.1.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl