ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Wielkanocne tradycje

Data publikacji: 05/04/2024

W dniach 20 i 22 marca filię przy Kościuszki 49 odwiedziły dzieci z dwóch klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie. Tematem naszego spotkania były Święta Wielkanocne i zwyczaje z nimi związane.

Dzieci chętnie opowiadały jak spędzają święta w swoich domach. Czytaliśmy opowiadanie A. Matusik “Wielkanoc i baranek w Pięknej Dolinie”. W naszej majsterni każda grupa wykonała z papieru piękne ozdoby wielkanocne: koszyczki-zajączki oraz pisanki na patyczkach.

Na zakończenie zajęć uczniowie chętnie rozwiązywali zagadki wiosenne. Radości było co niemiara. W podziękowaniu za zajęcia dzieci wręczyły pani bibliotekarce piękne, kolorowe laurki.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl