ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Wyniki grudniowej edycji oraz Zdjęcia Roku 2023 w konkursie fotograficznym “Piaseczno 2023 w obiektywie”

Data publikacji: 21/12/2023

W dniu 21.12.2023 r. komisja konkursowa podjęła decyzję o przyznaniu nagrody na Zdjęcie Miesiąca: Grudzień 2023 w ramach konkursu fotograficznego “Piaseczno 2023 w obiektywie”. Poniżej publikujemy treść protokołu z obrad komisji. Grudniowym zwycięzcom serdecznie gratulujemy – powiadomimy Państwa mailowo i telefonicznie o terminie odbioru nagród.

Protokół z obrad komisji konkursowej konkursu “Piaseczno 2023 w obiektywie”. Konkurs na Zdjęcie Miesiąca: Grudzień 2023.

Na podstawie Regulaminu Konkursu w dniu 21 Grudnia 2023 r. odbyły się obrady Komisji w składzie:

  1. Magdalena Woźniak – Przewodniczący komisji
  2. Joanna Ferlian – Członek komisji
  3. Krzysztof Kasprzycki – Członek komisji

Sekretarz komisji: Sylwia Chojnacka-Tuzimek

Ogólna liczba zdjęć, jakie wpłynęły do komisji: 8

Liczba uczestników konkursu: 3

Po zweryfikowaniu zgłoszonych prac pod względem formalnym, na podstawie Regulaminu konkursowego, komisja poddała ocenie artystycznej i merytorycznej wszystkie fotografie. Spośród autorów nadesłanych zdjęć członkowie Komisji wyłonili zwycięzcę i postanowili przyznać nagrodę za Zdjęcie Miesiąca Grudzień 2023:

  1. Zimowy zalew” – autor: Małgorzata Iwanow

 

Zdjęcie Miesiąca Grudzień 2023 pt."Zimowy zalew" autorstwa Małgorzaty Iwanow

Komisja postanowiła przyznać również wyróżnienie Towarzystwa Przyjaciół Piaseczna zdjęciu “Dom rodziny Bursche z 1929 r.” autorstwa Małgorzaty Szymańskiej-Siwiec.

Wyróżnienie TPP "Dom rodziny Bursche z 1929 r." autorstwa Małgorzaty Szymańskiej-Siwiec

Ponadto, spośród wszystkich konkursowych Zdjęć Miesiąca, komisja wyłoniła Zdjęcie Roku 2023, podsumowujące konkurs “Piaseczno 2023 w obiektywie”.

Tytuł Zdjęcia Roku 2023 otrzymuje fotografia pt.”Wiosenna Jeziorka” autorstwa Rafała Szarzalskiego.

Autorom nagrodzonych fotografii zostają przyznane nagrody rzeczowe. Nagrodzone prace, w ramach wystawy pokonkursowej, będą eksponowane w Bibliotece Publicznej w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55 oraz wydrukowane w kalendarzu bibliotecznym na rok 2024. Informacja o wynikach konkursu „Piaseczno 2023 w obiektywie” zostanie ogłoszona na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie, na stronie Gminy Piaseczno oraz na stronie Powiatu Piaseczyńskiego.

Piaseczno, 21.12.2023 r.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl