ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Wystawa z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego

Data publikacji: 31/07/2020

Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z wystawą: „Powstanie Warszawskie 1944. Bitwa o Polskę”, która znajduje się obecnie na terenie Biblioteki Głównej przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie (budynek CEM).

Wystawa elementarna została przygotowana przez Biuro Edukacji Narodowej IPN Centrala w Warszawie i przedstawia podstawowe informacje o powstańczym zrywie w naszej stolicy w sierpniu i we wrześniu 1944 roku.

Jest pierwszą – w całości kolorową – wystawą o Powstaniu Warszawskim, dzięki kunsztownemu procesowi koloryzacji zdjęć czarno-białych dokonanemu przez Mikołaja Kaczmarka.

Zaprezentowane fotografie pochodzą ze zbiorów m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego, Polskiej Agencji Prasowej, Ośrodka KARTA i kolekcji prywatnych.

 

autor: Artur Kolęda

konsultacja: dr Paweł Błażewicz, dr Paweł Rokicki

recenzja: dr hab. Filip Musiał, dr hab. Waldemar Grabowski

korekta: dr Piotr Chojnacki, Katarzyna Ziębik

koncepcja graficzna serii: Aleksandra Kaiper-Miszułowicz

opracowanie graficzne: Paulina Żak

cyfrowa koloryzacja zdjęć czarno-białych: Mikołaj Kaczmarek

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl