ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Solidarność ma znaczenie! – warsztaty

Data publikacji: 25/05/2021

W czwartek 20 maja uczniowie IV LO im. Witolda Pileckiego w Piasecznie wzięli udział w warsztatach pt. “Solidarność ma znaczenie!” prowadzonych przez Polską Fundację im. Roberta Schumana.

Celem spotkania było upowszechnianie wiedzy o polityce spójności oraz będących jej podstawą wartościach. Oprócz zapoznania się z podstawowymi faktami i mitami dotyczącymi polityki spójności uczestnicy dyskutowali także o wartościach oraz mieli okazję przygotować założenia własnych lokalnych projektów – wśród nich pojawiły się m.in. tworzenie terenów zielonych, zajęcia dla seniorów czy warsztaty robotyki.

Dziękujemy za udział w spotkaniu!

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl